معرفی کوتاه

هزاران سال است که بشر دریافته گیاهان منابع بسیار خوبی برای درمان بیماری ها هستند و در این میان اطلاعات ارزشمند ایرانیان از دوران باستان تاکنون درخشش چشمگیری دارند. هرچند با پیشرفت سریع علوم شاهد اشکال نوین داروئی از منابع شیمیایی هستیم لیکن فراموش نکرده ایم که تا چند دهه پیش آنچه بعنوان دارو مورد تجویز قرار میگرفت عمدتا از منایع گیاهی بودند.

مزرعه یا دامداری به یک مزرعه (اغلب خصوصی) اطلاق می‌شود که در آن دام‌داری و مرتع پرورش احشام وجود دارد. گاهی (و اغلب امروزه) مزرعه‌ها بیشتر حالت تفریحی داشته و صرفاً به یک منزل مسکونی بیرون از شهر با ملک وسیع گفته می‌شود.
زراعت مدرن، اصلاح نباتات، سموم، دفع آفات و کود و پیشرفت‌های تکنولوژیک  باعث افزایش بازده محصول شده‌اند اما باید در نظر داشت که این محاسن در کنار عیوبی چون آسیب های زیست‌محیطی و اثرات افزایش مضرات انسان حاصل می‌شوند.